1: Nærhed

Layout for begyndere

Paw Hermansen

11. september 2009

Layout er at fordele noget indhold på en baggrund, så det hele ser pænt og indbydende ud. Hver gang der laves et ugeblad, en reklame eller en avis, er der professionelle mennesker, der tænker over, hvordan indholdet skal sættes op, for at udseendet passer til
indholdet, og for at så mange som muligt bliver lokket til at læse det.

Layout handler ikke om, hvad der står, men hvordan det ser ud. Et godt tip, til når man skal vurdere layout, er at knibe øjnene
sammen, så man ikke kan se tingene tydeligt – så ser man layout’en.

Denne artikelserie afslører simple regler, som gør os ikke-professionelle layout’ere dygtigere. I hver artikel præsenterer jeg en regel og viser nogle
eksempler.

Regel 1: Nærhed
Ting, der hører sammen, skal stå tættere sammen end ting, der ikke hører sammen.

Eksempel 1

Et skilt om at hunde skal føres i snor, skrives ikke på følgende måde!

Tvetydigt skilt

Hvis man mener, at “hunde” og “skal i snor” hører sammen, så skal de to ting stå tættere sammen end “dyrevenner” og “skal i snor”. Jeg indrømmer, at skiltet er overdrevet og mest for sjov, men det illustrerer ganske godt, at indholdets udseende og indholdets mening skal passe sammen – ellers virker det forvirrende eller direkte komisk. Meningen med eksemplet er også, at man ved at tænke på skiltet automatisk vil komme til at huske på nærhed-reglen.

Eksempel 2

En overskrift fortæller om den tekst, der følger efter overskriften.
Det betyder ifølge nærheds-reglen, at en overskrift skal stå tættere på teksten efter end på teksten før overskriften.

Det dårlige eksempel er vist med et rødt kryds, og det gode eksempel er vist med et grønt hak.

Dårlig
God

I tekstbehandlingsprogrammer kan man definere overskrifter til at gøre netop sådan, for eksempel ved at definere 6pt mellemrum før overskriften men ingen ekstra mellemrum efter overskriften.

Eksempel 3

På en webside eller i et computerprogram bliver man nogengange bedt om at indtaste navn, adresse og andre oplysninger. I den dårlige version af dette eksempel er det nemt at blive forvirret over, at ordet “Mobil” står meget tæt på indtastningsfeltet for personnavnet, og at ordet “Email” står meget tæt på indtastningsfeltet for gadenavnet. I den gode version står teksterne nærmest på det indtastningsfelt, teksten hører sammen med.

Dårlig
God

I den dårlige version af eksemplet vil lidt omtanke og lidt ekstra kiggen efter naturligvis få læseren til at se, hvordan teksterne og indtastningsfelterne hænger sammen. Pointen er imidlertid, at hvis læseren skal tænke sig om for at finde rede i sammenhængene, så er det fordi layout’et modarbejder indholdet, og det er ikke godt. Det gælder om, at indholdet og layout’et arbejder sammen om at få en klar og letforståelig helhed.

Læs mere

Reglen, jeg beskriver i denne artikel, er inspireret fra den engelske bog The Non-Designer’s Design Book af forfatteren Robin Williams. Der følger flere regler i kommende artikler.

Kommentarer

Endnu ingen kommentarer til 1: Nærhed. Du er meget velkommen til at komme med dine kommentarer, forslag eller nye ideer.

Skriv en kommentar